Geeta Pariwar ke liye jitna bhi kaha jaye kam hai. Kotisah dhanyabad.???