।।ॐ जय श्रीकृष्णायश नमः।।
मला प्रत्येकट बाबतीत गीता परिवारातर्फे खुप लोकानी मदत केली वेळ पसंगी साभाळून घेतले. आता मी थोडासा गीता प्रचारक्त झालो असे वाटायला लागले आहेे पण मी इतरांपेक्षा थोडाचा मागे आहेे. असे मला वाटते.
आपला
विराट ओक