अवर्णनीय,
सत चित आनंदाची परमेश्वराची अनुभूती….
धन्यवाद ?